Kategorie
Przemyślenia medytacyjne

Odpuszczenie – klucz do sukcesu

Czasami jest tak, że coś nie wychodzi, bo wcale tego chcemy.
A kiedy odpuścimy – to pojawiają się nowe opcje i zaczyna wychodzić.

Czasami jest tak, że coś nie wychodzi, bo za bardzo tego chcemy.
A kiedy odpuścimy – to rozluźniamy się i zaczyna wychodzić.

Foto: Simon Migaj

Czasami jest tak, że coś nie wychodzi, bo za wiele rzeczy naraz chcemy.
A kiedy odpuścimy – to możemy dostrzec, że wiele rzeczy ma jedną część wspólną i zaczyna wychodzić.

Czasami jest tak, że coś nie wychodzi, bo nie jesteśmy wytrwali. A kiedy odpuścimy… kiedy odpuścimy zniechęcenie, podważanie, wątpliwości, obawy – to zrobimy miejsce na zaangażowanie, aprobatę, pewność, zaufanie i zaczyna wychodzić.