Kategorie
Praktyki rozwoju

Afirmacje

Afirmacje, to bardzo pożyteczne narzędzie w rozwoju osobistym. Jest to skuteczna metoda budowania pozytywnego nastawienia. Porządkuje przekonania. Pomaga uwalniać się od błędnych wyobrażeń.

Foto: George Hodan

Praktyka afirmowania jest czasami niedoceniana, innym razem przeceniana.

Niektórzy mówią, że wolą spontaniczność od wmawiania sobie czegoś.

Spontaniczność pojawia się na gruncie harmonii i otwartości. Zanim poukładamy sobie w głowie i zrobimy porządek w życiu – próby spontaniczności mogą pogłębiać tylko pomieszanie i destrukcję.

Niektórzy zaś próbują afirmacjami wpływać na wolę innych ludzi.

Wtedy niestety jest to zwykła manipulacja, która nie prowadzi do niczego dobrego.

Afirmowanie służy do zmiany własnych wyobrażeń. Zmienia fałszywe wyobrażenia na takie, które na obecny czas są najbliższe prawdy. Zmienia destrukcyjne wyobrażenia na konstruktywne.

Afirmujemy proste stwierdzenia, w które wierzymy. Afirmujemy takie myśli, które czujemy.

Skuteczność działania afirmacji polega na ich powtarzaniu. Codziennie przywołujemy daną treść i obserwujemy swoje reakcje. Pozwalamy sobie na wszystkie reakcje, nie tłumimy ich, ale też nie zatrzymujemy.

Afirmacje możemy pisać, mówić do swojego odbicia w lustrze, śpiewać, mówić z drugą osobą i na wiele innych sposobów. Najczęściej samo myślenie nie wystarcza – potrzebujemy działania. Potrzebujemy zaangażowania zmysłów, mięśni i wyrażania afirmacji.

Jednorazowa deklaracja nowej treści często nie wprowadza zmian. Tak jak mała kropla drąży skały – wielokrotne, codzienne powtarzanie afirmacji, nadaje mocy zmianom.